card

Түүхэн товчоо

Онцлох мэдээлэл

Аймгийн прокурорын газрын түүхэн товчоо

Дорноговь аймгийн прокурорын газар 1932 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдөр аймгийн Шүүхийн дэргэд анх үүсэн байгуулагдаж, прокурорын хяналтын ажлыг аймгийн шүүхийн орлогч хариуцан гүйцэтгэж байсан.

МАХН-ын Төв Хорооны Тэргүүлэгчдийн 1939 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн 53 дугаар Их хурлаас Шүүх, Прокурорын байгууллагын ажлын тухай авч хэлэлцээд гаргасан тогтоолын дагуу Дорноговь аймгийн прокурорын газар анх  байгуулагдахад прокурор 1, мөрдөн байцаагч 3, нарийн бичгийн дарга 1, ажилчин 1 орон тоотойгоор үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн түүхтэй.

Өдгөө тус прокурорын газар бүтэц, орон тоо, зохион байгуулалтын хувьд бэхжиж 22 прокурор, ажилтны орон тоотой ажиллаж байна.